О журнале

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация Комиссияси Раёсатининг қарори билан “Тил, таълим, таржима” халқаро журнали  2020 йилдан бошлаб филология ихтисосликлари бўйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган ОАК илмий нашрлар рўйхатига киритилди.

Тил, таълим, таржима” халқаро журнали / Международный журнал “Язык, методика, перевод” / International Journal of language, teaching, translation журнали Америка қўшма штатларининг Crossref.org тизимига киритилади ҳамда ҳар бир мақолага doi рақам берилади. Журналда тил, таълим ва таржима масалаларига бағишланган мақолалар қабул қилинади.

Айни пайтда “Тил, таълим, таржима” халқаро журнали / Международный журнал “Язык, методика, перевод” / International Journal of language, teaching, translation халқаро журналининг навбатдаги сонига мақолалар қабул қилинмоқда.